Камина на пелети PL W12

Категория:

PL W12

Ново
Купете камина на изплащане
Спецификации:
Обща мощност 14 KW
Мощност водна риза + лъчиста 12+2 KW
Отопляем обем 200 m3
Гориво - дърва Камина на пелети PL W12 - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища Камина на пелети PL W12 - Гориво - лигнитни въглища
Гориво - пелети Камина на пелети PL W12 - Гориво - пелети
Диаметър на кюнците 80 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери
1 Страница(и) | на стр.
Calculator

http://maks-4em.comрекламна агенция слънчев бряг