Цени за услуги, предлагани от сервизен център за пелетни продукти закупени от фирма

 МАКС 4ЕМ ООД

 

1. Въвеждане в експлоатация - 50 лева.

   -Подготовка за работа на изделието и обучение .

 

2. Въвеждане в експлоатация-извън града намиращ се магазина на фирма МАКС 4ЕМ ООД(до50км.) – 120 лв.

- Включва първоначално запалване /с пелети на клиента/ и настройки на продукта,  заверка на гаранционна карта и препоръки към системата. Ако не е възможно, в протокола на клиента се вписват причините и след отстраняването им клиента дължи 50 лева за "повторно" въвеждане в експлоатация, след което се заверява гаранционната карта.

 

3. Посещение на адрес по време на гаранция за установяване на проблем – БЕЗПЛАТНО.

Ако е извикан техник и се окаже, че причината не е поради дефект на продукта, а е поради неправилна експлоатация или непочистване на продукта от страна на клиента –се тарифира  съгласно тарифите при извън гаранционните посещения.

 

4. Посещение на адрес за продукт с изтекла гаранция – 50 лева /включва диагностика на повредата и подмяна на компонент ако е необходимо, но не включва цената на дефектирал компонент/.

 

5. Посещение на адрес за продукт – 50 лева, /включва настройки и монтаж на допълнителни модули като стаен термостат, Bboil и други, подмяна на нагреватели, запалки, предпазители или други консумативи, настройка на продуктите при смяна на пелети или по желание на клиента/.

 

6. Годишна профилактика за заверяване на гаранцията до 3 години – 100 лева. /Не включва почистване на продукта/.

 7.ЗАПУСКАНЕ НА ИЗДЕЛИЕ ЗАКУПЕНО OT ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО НЕ СА НА ФИРМА МАКС 4ЕМ ООД - 150.00 лв.

За населени места, отдалечени на повече от 50 километра от най - близкия сервизен център на МАКС 4ЕМ ООД, клиента заплаща транспортни разходи по предварителна уговорка, приблизително 0,50 лева на километър в двете посоки.

Забележка:

Проблеми, настъпили от неправилна експлоатация, непочистване на продукта и комина, който се използва, лоши пелети, механични повреди и настройки от неоторизирани лица, както и изгорели предпазители, не са обект на гаранция и отстраняването им се заплаща съгласно тарифите за извънгаранционна поддръжка.  

 

Всички цени са в сила от 01.01.2018г. и са с включен ДДС.

 

 Благодарим Ви, че избрахте продуктите на „ПРИТИ“

Calculator

http://maks-4em.comрекламна агенция слънчев бряг